Erasmus + najveći je program Europske unije usmjeren na jačanje znanja i vještina te povećanje zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanje za rad u području mladih i sporta. Osnovna škola Siniše Glavaševića osmislila je projekt BE HAPPY u okviru Ključne aktivnosti 1 – mobilnost pojedinca.

Projekt Better Education for a Healthy, Affirmative and Proactive Personality of the Youth (BE HAPPY) dobio je visoku ocjenu Agencije za mobilnost i programe EU te je za njegovo provođenje odobreno 23.000 eura.

Ključna područja koje OŠ Siniše Glavaševića želi poboljšati ovim projektom jesu kompetencije učitelja u području tjelesnog i mentalnog zdravlja, osobnog i socijalnog razvoja te interkulturalnosti. Te kompetencije će, kako učiteljima tako i našim učenicima, pomoći na izgrađivanju samopouzdanih, produktivnih, proaktivnih, zadovoljnih i odgovornih osoba koje su sposobne upravljati svojim emocionalnim, mentalnim, duhovnim i tjelesnim potencijalima. Navedena ključna područja proizlaze iz nekih od kompetencija propisanih Nacionalnim okvirnim kurikulumom koje je naša škola integrirala u Razvojni plan škole. Odabranim tečajevima koji su komplementarni tim područjima učitelji će steći nova znanja, iskustva i vještine. Planirano je pet višednevnih edukacija kojima će se desetero učitelja dodatno educirati na specifičnim područjima interesa kako bi povećali svoje kompetencije, a time i unaprijedili kvalitetu rada s učenicima.

Nakon odrađenih pojedinačnih mobilnosti, sudionici će iznijeti svoja iskustva, prezentirati informacije i stečene vještine stručnim tijelima škole i obrazovne zajednice. Planira se inkorporacija novih ideja i spoznaja u kurikulum škole, a zatim i primjena u neposrednom odgojno -obrazovnom radu.

S nestrpljenjem čekamo otvaranje međunarodnih granica kako bismo započeli realizaciju početne faze našeg prvog samostalnog Erasmus + projekta
.
Nadamo se da će rezultati projektnih aktivnosti ovih učitelja imati odjeka i izvan naše škole, motivirajući naše sugrađane na aktivnije sudjelovanje u životu zajednice i njegovanju zdravih međuljudskih odnosa.