{gallery}2016/04/25/01{/gallery} Svijet 22. travnja slavi Dan planete Zemlje, a tema ovogodišnjeg dana su "Drveća za Zemlju". Iz godine u godinu sve je očitija potreba za odgovornijim ponašanjem prema prirodi kroz smanjenje onečišćenja, potrebom za recikliranjem i zbrinjavanjem otpada, smanjenjem emisije stakleničkih plinova i sl. Posljedice prekomjerne sječe šuma očite su i uzrokovale su velike posljedice kako na klimu tako i na ubrzano izumiranje sve većeg broja vrsta. Svima nam je jasno da moramo početi djelovati jer za priču više nema vremena. Zemlja se mijenja, klima postaje nepredvidiva, posljedice katastrofalne, a ljudi su sve češće suočeni s velikim gubitcima.

Potaknuti ovogodišnjom temom Dana planete Zemlje, ali i potrebom za odgovornijim postupanjem s otpadom, učenici Gimnazije Vukovar zajedno s ravnateljem i profesorima, organizirali su akciju prikupljanja električnog i elektroničkog otpada te njegovog zbrinjavanja u suradnji sa ovlaštenim sakupljačom EE otpada za Vukovarsko - srijemsku županiju. Naime, EE otpad predstavlja veliku prijetnju za okoliš ukoliko ga se adekvatno ne zbrinjava jer sadrži štetne tvari kao što su teški metali – olovo, živa, kadmij, berilij i opasne tvari – nezapaljiva sredstva koja sadrže brom (plastična kućišta), PVC, poliklorinski bifenili (PCB), kloro-fluoro-ugljik (CFC). Osim toga mnogi se materijali iz elektroničkih uređaja mogu reciklirati i ponovo koristiti za proizvodnju istih. Sve veća upotreba tehnologije znači i sve veću količinu EE otpada.

Akcija prikupljanja i zbrinjavanja EE otpada koju su organizirali vukovarski gimnazijalci imala za cilj osvijestiti lokalno stanovništvo o važnosti prihvaćanja odgovornosti prema zbrinjavanju starih uređaja kada oni postanu otpad. Koliko su učenici, roditelji i djelatnici škole podržali ovu akciju pokazuje i gomila EE otpada koja je prikupljena ispred zgrade škole.

Osim ove akcije, u subotu 23.4.2016. održana je i akcija uređenja školskog okoliša kroz sadnju mladih sadnica šimšira ispred zgrade Gimnazije Vukovar. Sredstva za kupovinu sadnica osigurana su prijavom na natječaj Volonterskog centra Vukovar s temom volonterske akcije: Moja škola – eko škola / krajobrazno uređenje školskog okoliša. Odbor za dodjelu financijskih sredstava za provedbu volonterskih akcija između niza prijedloga, odabrao je prijedlog Gimnazije Vukovar. Osim toga prva je akcija sadnje još prošle jeseni ostvarena u suradnji s Lions klubom Vukovar, koji su i u ovoj akciji ponovo dali svoj doprinos i time pokazali koliko su spremni za pomoć i suradnju.

U akciji ozelenjavanja prostora ispred zgrade škole sudjelovali su učenici 2a, 3b i 4c razreda predvođeni ravnateljem škole Davorom Šijanovićem i razrednicima Natašom Vinković, Kristinom Kristek i Sanjom Pavlović Šijanović. Učenici su bili izuzetno vrijedni i pokazali svojim primjerom da je uz malo truda moguće učiniti velike stvari za sebe, svoju školu, svoj grad i za svoju planetu Zemlju.

S obzirom da je Gimnazija Vukovar ujedno i jedna od 150 e-škola u Hrvatskoj koja će od iduće školske godine biti opremljena suvremenom tehnologijom za primjenu u nastavi, a ujedno ukazuje ovakvim eko - akcijama na važnost odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu, možemo reći da je upravo na Dan planete Zemlje ova škola dobila novu titulu - Eko e-škola.