POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/20-01/20
URBROJ:2196/01-2-20-12
Vukovara, 29. prosinca 2020. godine

 

Nakon testiranja koje je održano dana 29. prosinca 2020. godine i intervjua koji je proveden istoga dana, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, na radno mjesto na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na određeno vrijeme do povratka djelatnika/ce s bolovanja (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen dana 4. prosinca 2020. godine na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, utvrđuje prema ukupnom broju ostvarenih bodova sljedeću:

RANG-LISTU KANDIDATA

 

1. Ana-Marija Prce – 19,5 bodova
2. Biljana Glamočak – 19 bodova
3. Aleksandar Milović – 18,5 bodova
4. Željka Aladić - 16,5 bodova

 

Rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva
Marina Vlajčić, mag.iur.