POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/23-01/6
URBROJ: 2196-1-23-16
Vukovar, 26. listopada 2023. godine

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za obrazovanje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, utvrđuje i objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidatkinja ostvarila sljedeći broj bodova:

1. KRISTINA BOŽIĆ ŽIVANOVIĆ ………………………… 19,5 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada
Vukovara www.vukovar.hr.

Predsjednica povjerenstva:
Kristina Bilić