Natječaji

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje...

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje...

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme do povratka službenice sa rodiljnog dopusta...

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Natječaj za popunu radnog mjesta UČITELJ/ICA FLAUTE - 1 izvršitelj na nepuno (20 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme...

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19., 58/21.), Grad Vukovar provodi anketu o rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje ( POS-a ).

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- natječaj za odgojitelja/icu (2 izvršitelja)

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj/ica)

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.