Natječaji

OŠ NIKOLE ANDRIĆA - Natječaj za učitelja/učiteljice matematike, na neodređeno puno radno vrijeme

OŠ NIKOLE ANDRIĆA - Natječaj za učitelja/učiteljice tehničke kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno

Na temelju Javnog poziva za prijavu krajnjih korisnika u program pružanja potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama s područja grada Vukovara u projektu „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III“ na području grada Vukovara, KLASA:551-06/22-01/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1, objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara, izvršene obrade i analize zaprimljenih prijava, Povjerenstvo donosi sljedeću  ODLUKU  o odabiru krajnjih korisnika

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Vukovar, Lidija Miletić prof., dana 30. rujna 2022.g. objavljuje Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku...

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 15...

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova na odobrenim europskim projektima (za vrijeme trajanja projekta), uz probni rad od 2 mjeseca, na radno mjesto viši referent za obrazovanje za obavljanje poslova voditelja/voditeljice na upravljanju projektom „Znati je fora“ (UP.03.2.1.07.0015), 1 izvršitelj/ica, u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, internetskoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, dana 08. rujna 2022. godine, objavljuje  RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova na odobrenim europskim projektima (za vrijeme trajanja projekta), uz probni rad od 2 mjeseca, na radno mjesto viši referent za obrazovanje za obavljanje poslova voditelja/voditeljice na upravljanju projektom „Znati je fora“ (UP.03.2.1.07.0015), 1 izvršitelj/ica, u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, internetskoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, dana 08. rujna 2022. godine, objavljuje OBAVIJEST o rezultatima pisanog testiranja

Odluka o odabiru kandidatkinja - projekt "Pokloni mi osmijeh III"

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Natječaj za radno mjesto učitelja/ce suvremenog plesa

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA - Natječaj za radno mjesto učitelja/ce geografije