Natječaji

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, spremač na neodređeno vrijeme u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove, objavljuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, spremač, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na neodređeno vrijeme objavljuje Obavijest o rezultatima pisanog testiranja

RANG LISTA kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja (Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme,
na radno mjesto- Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

N A T J E Č A J za davanje u zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Vukovarske gospodarske zone d.o.o.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) - spremač/ica

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22)

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću  RANG - LISTU KANDIDATA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I: SPREMAČ/IVA na određeno nepuno radno vrijeme