2. travnja obilježava se Svjetski dan svjesnosti o autizmu

POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA je vrlo složen neurorazvojni poremećaj koji zahvaća sve aspekte dječje ličnosti (komunikacija, motorika, ponašanje i učenje).
U osnovi svih teškoća osoba s PAS (poremećajima autističnog spektra) su unutarnje kočnice koje stoje na putu uspostavljanja socijalne interakcije (nezainteresiranost ili slabije zanimanje za igru i druženje s drugima), verbalne ili neverbalne komunikacije (izostanak govora ili zaostajanje u govoru, doslovno shvaćanje, drugačije razumijevanje), mogućnosti imaginacije (suženi interesi, neobične aktivnosti i ponašanja, ponavljajuće i stereotipne radnje) te senzorne integracije. Naime, djeca s autizmom vide, čuju i osjećaju, ali te utiske teško sklapaju u smislenu cjelinu, pa se stoga povlače u vlastiti svijet u kojem nalaze sigurnost. Stoga osobe s autizmom imaju poteškoća u izražavanju svojih osjećaja, želja, potreba, sposobnosti i problema s kojima se svakodnevno bore, a što se odražava na njihovo ponašanje koje može biti vrlo neobično.


Rano prepoznavanje poremećaja iz spektra autizma u djece ključno je za njihov napredak i povoljan ishod budući da osigurava mogućnost primjerene intervencije, omogućuje pravodobnu podršku i edukaciju roditelja i tako smanjuje obiteljski stres, vodi k boljim jezičnim sposobnostima, socijalnim odnosima, adaptivnom funkcioniranju i smanjenju nepoželjnih ponašanja.


Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići pruža socijalne usluge iz domene psihosocijalne podrške za 190 djece. Najveći broj teškoća su baš iz poremećaja spektra autizma. Djeci je kroz ovaj sustav dostupna logopedska terapija, psihološka podrška, Neurofeedback metoda, Senzorna integracija, Vježbe svakodnevnih vještina te Kineziterapija i sportsko rekreacijske aktivnosti. Kroz različite projektne programe djeca su uključena u različite aktivnosti: sportske (integracijski programi), plesne, kreativne, likovne, glazbene radionice, igraonice te se koriste metoda Tomatis, Soundsory, kvantno integriranje primitivnih refleksa laserom, a obzirom da je većina djece neverbalna koristi se potpomognuta komunikacija pomoću asistivne tehnologije.


Povrh svega toga pružanje potrebne podrške nije dostatno zbog prevelikog broja djece, dijelom i jer se problemi rješavaju putem projekata koji imaju svoj početak i kraj, a potrebna je kontinuirana podrška. Zato povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu apeliramo nadležnim institucijama da je došlo do vrlo malog pomaka, gotovo nikakvog u poboljšanju sustava i zadovoljavanju specifičnih potreba djece i osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra. Uz zabrinjavajuće veliki porast djece s dijagnosticiranim poremećajem iz autističnog spektra, zabrinjavajuće je to što još uvijek nema odgovarajuće strategije. Sustav dijagnostike je još uvijek centraliziran i za roditelje iz udaljenijih dijelova Hrvatske teže dostupan. Zbog toga roditelji hodajući od stručnjaka do stručnjaka gube važno vrijeme za intervenciju u ranoj dobi djeteta, kada bi intervencija mogla najviše pomoći. Upis djeteta u predškolske ustanove je otežan, u skupinama se obično nalazi veliki broj djece, a manjak odgojitelja, a djetetu je često potreban i asistent za kojega je teško pronaći izvor financiranja. Pored malog broja rehabilitacijskih usluga, manjak je i stručnog kadra koji još uvijek nije dovoljno educiran za rad sa spomenutom populacijom. U slučaju školovanja izazovi se pojavljuju zbog nedostatka posebnih odjela pri školama za zahtjevnije kategorije djece s autizmom. Manja razredna odjeljenja i specijalizirana podrška za mnoge čine razliku između kvalitetnog sudjelovanja u nastavi i izolacije djeteta u kutu učionice. Specifičnosti autizma zahtijevaju kvalitetnu edukaciju osoblja škole, nastavnika kao i pomoćnika u nastavi koji su često najbliži samim učenicima s autizmom. Autizam ostavlja trag na cijelu obitelj, roditelji vrlo teško mogu funkcionirati kao zaposlene osobe zbog skraćenog vremena koje dijete provodi u školi, nemogućnosti produženog boravka, manjka pomoći od društva i okoline. Obitelji nemaju potrebnu podršku, pod svakodnevnim su stresom zbog pokušaja održavanja normalnog života uz borbu s poteškoćama djeteta. Sustav obrazovanja daje mogućnost da osoba s autizmom do 21. godine ima podršku u obrazovnom sustavu, no nastavak života je neizvjestan i to je ono što sve roditelje brine „Što će biti s njihovom djecom kada njih više ne bude ili se ne budu mogli brinuti za njih“ jer kronično nedostaje cjelodnevnih boravaka, kao i smještajnih kapaciteta u sustavu organiziranog stanovanja. U Slavoniji još uvijek nemamo nikakvu mogućnost smještaja za osobe s poremećajem iz autističnog spektra u slučaju bolesti roditelja i njihovog liječenja, pogoršanja stanja djeteta, završetka školovanja uz već starije i iscrpljene roditelje kojima je neizvjesna budućnost njihove djece veliko opterećenje i stresor.


I zato RODITELJI DJECE S AUTIZMOM TREBAJU I TRAŽE VEĆU PODRŠKU I POMOĆ! POMOZIMO I POKRENIMO SE KAKO BI SE ZAUSTAVILA NJIHOVA IZOLACIJA TE OSIGURALI SKRB DOSTOJNU SVAKOG ČOVJEKA! PODRŽIMO IH! PRIHVATIMO IH!