Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu „Program poticanja poduzetnika“

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu„ Program poticanja poduzetnika“ koji sadrži 9 mjera. Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020.g. Gradonačelnik može donijeti odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:


GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „Program poticanja poduzetnika u 2020. godini“

Javni poziv za potpore u poduzetništvu 2020.

Prilog 1 – Popis tradicijskih obrta

Odluka Nacionalnog stožera

OBRAZAC – 01 – „Otvaranje novih gospodarskih subjekata“
OBRAZAC – 02 – „Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti“
OBRAZAC – 03 – „Očuvanje postojećih poduzetnika“
OBRAZAC – 04 – „Subvencija zakupnine poslovnih prostora“
OBRAZAC – 05 – „Očuvanje i razvoj tradicijskih obrta“
OBRAZAC – 06 – „Jačanje konkurentnosti u proizvodnji“
OBRAZAC – 07 – „Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže“
OBRAZAC – 08 – „Subvencioniranje kamate na kredite“
OBRAZAC – 09 – „COVID-19 subvencija najma poslovnog prostora“
„Obrazac Izjava 1/ 2020“ – Popunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
„Obrazac Izjava 2/ 2020“ – Popunjena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Tablični prikaz troškova