U petak 27.siječnja 2012. godine u Ekonomsku školu Vukovar pristigla je vrijedna donacija - trinaest rabljenih računala sa pratećom opremom. Ugovor o donaciji potpisali su ravnateljica Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo gđa. Ljiljana Gašparec-Skočić i ravnatelj Ekonomske škole Vukovar g. Ivan Penava.

Donacija je ostvarena inicijativom nastavnika matematike u Ekonomskoj školi Vukovar g. Miroslava Grahovca i v.d. predstojnika Zavoda za tlo i očuvanje zemljišta g. Zdenka Grahovca koji je u potpunosti i realizirao donaciju te na taj način omogućio našoj školi modernizaciju postojećih informatičkih učionica što će našim učenicima uvelike olakšati rad i učenje.

Svim sudionicima ove hvale vrijedne akcije zahvaljujemo u ime učenika i djelatnika Ekonomske škole Vukovar.