Konferencija Kažem DA pristojnom ponašanju na Internetu! održana je 10.listopada u odjelu za mlade Spajalica, Gradska knjižnica Vukovar.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i provedenog istraživanja na temu zaštite djece na internetu.

Uz predavanje Igora Jurića, osnivača Fondacije Tijana Jurić i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek provedena je i aktivnost "Buđenje mladih" gdje su mladi iznijeli svoja mišljenja, stavove i prijedloge o sigurnom ponašanju na internetu.

Projekt Kažem DA pristojnom ponašanju na Internetu jednogodišnji je projekt koji je provodio Europski dom Vukovar u partnerstvu sa osnovnom školom Nikole Andrića Vukovar, Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima i Centrom za socijalnu skrb Vukovar, a financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.