Dana 19.rujna 2019. godine u prostorijama partnera Učilišta Studium u Vukovaru održan je treći sastanak projektnog tima projekta “Eko start” (kodni broj:UP.01.3.1.01.0117). kojem su nazočile predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerskih organizacija iz Učilišta Studium, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Vukovar i Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut lokalne razvojne agencije d.o.o. za pružanje usluga.

Na sastanku se govorilo o početku i dinamici održavanja programa osposobljavanja koje će provoditi Učilište Studium te o tijeku radova na pripremi zemljišta na kojem će se održavati praktični dio nastave.

Projekt EKO START, iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar a financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.