U sklopu Dijaloga EU s mladima, a u suradnji sa HZZ-om, Područni ured Vukovar, CISOK provedene su fokus grupe za mlade.

Dijalog EU-a s mladima je proces u kojem mladi i donositelji odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi. U tijeku je 7.ciklus Dijaloga EU-a s mladima na temu "Stvaranje mogućnosti za mlade" koji se provodi do sredine 2020.godine.

Prva fokus grupa održana je 30.rujna 2019. godine u Iloku dok je druga provedena u Vukovaru, dana 05. rujna 2019. godine.

Na fokus grupama mladi su iznijeli svoja mišljenja, stavove, ideje za kvalitetnije poslove za mlade i mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina.