Projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“ završava 31.7.2020., a započeo je 1.8.2019. godine. Provodi se na području grada Vukovara i Osijeka te dvaju županija Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH. Partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Osijek i Centar za socijalnu skrb Vukovar.


Projekt se odnosi na uspostavu pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima kroz pružanje primarne pravne pomoći i psihosocijalne podrške, te javno zagovaračke aktivnosti kako bi podigli razinu informiranosti o pravima koja beskućnicima pripadaju te utjecali na destigmatizaciju beskućnika u društvu.


OPĆI CILJ PROJEKTA je podizanje svijesti građana i društva u cjelini kroz ukazivanje na prisutnost socijalnih i ekonomskih problema građana, beskućnika, kako bi podigli razinu kvalitete života marginaliziranih skupina.
Izravni korisnici obuhvaćeni ovim projektom su:


• Beskućnici i potencijalni beskućnici s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Struktura korisnika različita je iz razloga potrebe za primarnom pravnom pomoći te potencijalni beskućnici, a to su osobe pod ovrhom, žene i djeca kao žrtve obiteljskog nasilja, stari koji su potpisali za njih nepovoljne ugovor kao što je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, osobe pod ovrhom i sl.


• Mlade osobe s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, volonteri. 10 volontera uključeno u projekt kroz rad u uredu Referentnog centra Vukovar i Osijek ili terena na kojem su informirali sve zainteresirane o mogućnosti i dostupnosti pravne pomoći u njihovoj sredini, sudjelovali na javnim događanjima, podijeli letaka i sl.


• 100 sudionika je bilo uključeno neposredno ili posredno u sustav primarne pravne pomoći s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kao i kroz javna događanja i sastanke.