U okviru provedbe aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, u četvrtak 9.7. održana je još jedna volonterska akcija na području grada Vukovara.

Tako je u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar II, objekt Borovo, održana akcija koja je za cilj imala doprinijeti kvalitetnijem boravku djece u vrtiću kroz uređenje i uljepšavanje dvorišta i prostora za boravak djece na otvorenome.

U ovoj akciji sudjelovali su volonteri koji su se javili putem javnog poziva, ali i roditelji čija djeca pohađaju vrtić.

Zajedničkim snagama cilj je doista i postignut.

Inače, aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, kao i cjelokupni razvoj volonterstva na području grada Vukovara, provodi se u suradnji i partnerstvu s Gradom Vukovarom, koji ujedno, uz Ministartstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinancira ovaj projekt.

Volontiranje je navika srca!