Ljudi starije životne dobi predstavljaju specifičnu, osjetljivu i ranjivu dobnu skupinu, čiji se udio ubrzano povećava i kao takvi predstavljaju moguće žrtve nasilja o čemu se malo govori u javnosti. Udio osoba starijih od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske iznosi 20%, odnosno jednu petinu, i taj broj neprekidno raste.

Zlostavljanje starijih osoba može se definirati kao svako ponašanje koje na bilo koji način šteti starijoj osbi. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od članova obitelji, skrbnika ili djelatnika stručnih službi.

Vrste nasilja nad starijim osobama:
* Tjelesno nasilje koje može uključivati udaranje, guranje, čupanje, pljuvanje, izgladnjivanje, zaključavanje žrtve i slično.
* Emocionalno nasilje koje može uključivati zastrašivanje, ponižavanje, ucjenjivanje, verbalno napadanje i slično.
* Ekonomsko nasilje koje može uključivati krađu novca starije osobe, zlouporabu punomoći, prodaju imovine bez pristanka i sl.
* Seksualno nasilje može uključivati seksualno maltretiranje, neželjeno dodirivanje, silovanje i slično.
* Zanemarivanje može uključivati namjerno ili nenamjerno uskraćivanje hrane, vode, lijekova, odjeće i slično.

Najčešći razlozi neprijavljivanja nasilja:
- žrtve zlostavljanja mogu osjećati sramotu, strah i krivnju;
- poricanje da njihovi članovi obitelji loše postupaju prema njima;
- neprepoznavanje nasilja kao takvog;
- strah od posljedica te od negativnog odnosa društva prema starijima.

Kako bismo doprinijeli smanjenju broja nasilja, svaka osoba starije životne dobi ili bilo koja druga osoba koja sumnja na zlostavljanje ili zapostavljanje trebala bi prijaviti bilo koju vrstu nasilja.
Sprječavanje nasilja nad starima važno je kako bi se starijim osobama mogla omogućiti dostojna starost, pružiti materijalna sigurnost te unaprijediti kvaliteta njihova života.

Program „Superseniori II“ u okviru kojeg provodimo Nacionalnu kampanju financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Udruga žena Vukovar provodi ga u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima.