Davne 2009. godine kada smo u okviru PRONI Centra pokretali program informiranja mladih u Vukovaru – Info centar za mlade Vukovar nismo razmišljali koliko će trajati. U tom trenutku važno nam je bilo zadovoljiti potrebe i interese mladih vezane uz informiranje.
Važnost informiranja mladih i danas je u fokusu našeg rada.

Povodom 15. rođendana Info centra za mlade Vukovar kojeg smo obilježili 20. veljače 2024., po 64 put sastali su se članovi Savjetodavnog odbora (SO) Info centra za mlade Vukovar kojeg čine predstavnici institucija, ustanova i udruga s područja Vukovara: PRONI Centar, Grad Vukovar, Policija u zajednici – PP Vukovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar, Europski dom Vukovar, Gimnazija Vukovar i Gradska knjižnica Vukovar.

Članovima SO predstavio se rezime 15 godina rada Info centra u brojkama i utjecajem na mlade, dogovorile aktivnosti PRONI Centra sa članovima SO koje će se provoditi tijekom ove godine s ciljem daljnjeg informiranja mladih na teme od interesa za mlade i zajednicu.

Na sastanku je također održana prezentacija projekta “Web heroj” od strane člana SO tj. predstavnika Policije u zajednici – PP Vukovar, gdje je naglasak stavljen na web sigurnost od online prijevara. O ovoj temi ćemo posebno informirati u narednom periodu.

Hvala vam za 15 godina zajedničkog informiranja.
Vaš Info centar za mlade Vukovar!