{gallery}2014/09/25/05{/gallery}Zamjenica gradonačelnika Vukovara Marija Budimir posjetila je djelatnike Mirovne grupe mladih Dunav s ciljem upoznavanja programa i projekata koje provode.

Predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav Saša Bjelanović sa svojim suradnicima voditeljicom Kluba mladih Anom Bučko, voditeljicom projekata Martinom Uglik, asistenticom i koordinatoricom projekata Adrianom Stanivuk i asistentom projekta Visit Nenadom Manojlovićem predstavili su rad Mirovne grupe mladih Dunav od osnutka do danas te zamjenicu gradonačelnika Mariju Budimir upoznali sa programima i projektima na kojima trenutačno rade.

Najznačajniji programi i projekti koje navedena udruga provodi u Vukovaru su Home visit – Europska volonterska služba u kojem sudjeluju 3 volontera iz drugih zemalja, a koji pomažu starim i nemoćnima, Interkulturalnost u Vukovaru čiji je cilj rad s mladima i nacionalnim manjinama, Otvorena učionica – program integracije skupina u nepovoljnom položaju, a financiran je sredstvima Europske unije u okviru Agencije za mobilnost i programe EU, Programi kulture i umjetnosti – Fruity klub kojeg financira Zaklada Kultura nova, a aktivnosti navedenog projekta su breakdance, DJ-ing, rad glazbenog studija i strip radionice, Klub mladih u kojem je Grad Vukovar partner, Street mapping and connecting young creative scene in EU financiran kroz program Kultura 2007.-2013. kroz koji je do sada realiziran 4 art jam, četiri festivala u Vukovaru, Erfurtu, Den Haagu i Vranju te CEFE program obuke mladih za zapošljavanje i samo zapošljavanje nakon kojeg se planira otvaranje CEFE Trening Centra u Vukovaru.