R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/23-01/5
URBROJ:2196-1-24-34
Vukovar, 09. travnja 2024.

RANG LISTA

kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – IV“

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – IV, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, kako slijedi:

1. IVANA BREŽNJAK – 19,5 bodova.
2. MIRELA HUDAK ĐURIĆ 16 bodova.
3. NIKOLINA BLAŠKOVIĆ – 13 bodova.

Predsjednik Povjerenstva
Siniša Mitrović