U prostorijama Europskog doma Vukovara, dana 24. siječnja 2017. godine održan je sastanak o aktivnostima za mlade planirane za polugodišnje razdoblje 2017. godine. Na sastanku su prisustvovali Siniša Mitrović, stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama iz UO za društvene djelatnosti grada Vukovara te predstavnice udruga Martina Uglik iz Mirovne grupe mladih Dunav, Karolina Šoš Živanović iz PRONI centra za socijalno podučavanje/Info centra za mlade Vukovar, Dijana Antunović Lazić i Slađana Trbulin iz Europskog dom Vukovar.

Na prvom u nizu sastanaka obradile su se dvije važne teme vezano za mlade:
1. Gradski program za mlade grada Vukovara – u iščekivanju usvajanja Gradskog programa za mlade na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara na sastanku je dogovoreno da se pripremi projekt za izradu Operativnog plana za provedbu Gradskog programa za mlade koji će PRONI centar za socijalno podučavanje aplicirati na program ERASMUS +.

2. Aktivnost „Dani mladih" planira se organizirati u razdoblju od 8.6. do 10.6. 2017. godine na širem području centra grada Vukovara. Udruge s područja grada Vukovara koje direktno rade s mladima predložile su aktivnosti u kojima mladi iz Vukovara i okolice mogu pronaći interes i motiviranost za uključenje. Putem društvenih mreža, posebice preko Facebook stranice „Dani mladih" mladi će u narednom razdoblju dobiti pravovremene informacije o samom događanju u lipnju o.g.

Pored toga, razgovaralo se i o aktivnostima za mlade koje se planiraju realizirati u proljetnom razdoblju: „Kava sa studentima" u organizaciji Europskog doma Vukovar i „Dan informiranja mladih - VuMi" u organizaciji Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar. O najavljenim aktivnostima građani i građanke, posebice mladi moći će popratiti putem društvenih mreža i službenih stranica udruga.