Europski dom Vukovar imao je čast sudjelovati u Školi mira u sklopu edukativnog projekta posjete učenika osmih razreda Vukovaru u organizaciji Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar.

U Školi mira 7. ožujka 2017. predavanja su održali gospodin Arne Hartig, politički i kulturni ataše Veleposlanstva SR Njemačke u RH i Lana Mayer, predsjednica Europskog doma Vukovar te su o važnosti mirotvorstva, pomirenja, uspostave povjerenja i djelovanja okrenutom budućnosti govorili pred tristotinjak učenica i učenika i dvadesetak nastavnica i nastavnika.

"Uvjeren sam da je put mira i pomirenja jedini put koji nas vodi u budućnost kakvu priželjkujemo" rekao je g. Hartig pozivajući se na prošlost Njemačke nakon Drugog svjetskog rata i iskustva uspostave povjerenja sa susjednim zemljama, posebice Francuskom i Poljskom. Naglasio je da je politička volja u tom procesu potrebna, ali i da je neophodno uključiti cijelo društvo, a posebice mlade u pomirenje i zajedničko izgrađivanje budućnosti u miru.

Lana Mayer predstavila je u tom smislu upravo projekte EDVUa za mlade, mirovne kampove i brojne druge aktivnosti koje okupljaju sve veći broj mladih u svrhu učvršćivanja mira i zajedništva. Učenici su na ovaj način mogli steći uvid u izazove života u multikulturnoj poslijeratnoj zajednici i možda doživjeti Vukovar iz jednog novog kuta kao zajednicu koja aktivno radi na očuvanju i učvršćivanju mira. Škola mira predstavlja značajan, sa stajališta EDVU i ključni element ovog edukativnog projekta MCDRVU i osnovnih škola te stoga zahvaljujemo Veleposlanstvu SR Njemačke i MCDRVU što su prepoznali ulogu EDVU u mirotvornom radu koji je temelj za izgradnju kvalitetnih odnosa u zajednici.

Nakon predavanja gospodin Hartig posjetio je Europski dom Vukovar u svrhu radnog sastanka na kojem su predstavljeni aktualni i budući projekti i aktivnosti EDVU. Sastanku je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti gospođa Ana Živanović koja je pohvalila razinu rada EDVU i izrazila zadovoljstvo vrlo dobrom suradnjom s njemačkim veleposlanstvom. Gospodin Hartig u Vukovaru prepoznaje izazove prošlosti koju valja njegovati i naglašava orijentaciju ka pomirenju i budućnosti, što je usprkos poteškoćama nepohodan proces gdje upravo civilni sektor može dati važan doprinos, poručio je.

Gospodin Hartig je zatim posjetio i Udrugu Nijemaca i Austrijanaca Vukovar.