Tijekom ožujka i travnja 2020. godine PRONI Centar za socijalno podučavanje, uz potporu volontera i škola, proveo je Istraživanje o navikama i načinima provođenja slobodnog vremena kod djece i mladih. Istraživanje je provedeno u sklopu programa „Prevenko“ koji ima za cilj doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ciljana skupina istraživanja bili su mladi u dobi od 15 do 30 godina te učenici sedmih razredi partnerskih osnovnih škola – OŠ mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci.
Rezultati istraživanja doista su zanimljivi te jasno pokazuju njihove navike koje će biti od koristi za pripremu daljnjih aktivnosti usmjernih ka suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti.

Program pod nazivom “Prevenko” provodi PRONI Centra za socijalno podučavanje u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave – Gradom Vukovar 8 Vijećem za prevenciju grada Vukovara), odgojno-obrazovnim ustanovama: OŠ Nikole Tesle iz Mirkovaca (prigradsko naselje Vinkovaca), OŠ Negoslavci i OŠ Mitnica iz Vukovara te udrugom NE-ovisnost i suradničkom organizacijom Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom i trajat će tri godine s početkom 01.12.2019. Program će se provesti na području Vukovarsko-srijemske županije.
Glavni cilj programa je doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i doprinosu u istraživanju.

Pogledajte rezultate istraživanja u priloženim dokumentima:

- Istraživanje provedeno među djecom osnovnih škola – rezultati istraživanja.

- Istraživanje provedeno među mladima – rezultati istraživanja.