pic 01

Projekt će se provoditi 24 mjeseca na području grada Vukovara kroz partnerstvo s Javnom ustanovom "Sportski objekti Vukovar, Gradom Vukovar, Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centrom za poduzetništvo Osijek, Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatskim Crvenim križem GDCK Vukovar, Samo pozitivno - udrugom za promicanje pozitivnih vrijednosti Vinkovci, Vaterpolo klubom Vukovar, Plivačkim klubom Vukovar, Vukovarskim triatlon klubom, Košarkaškim klubom Borovo Vukovar, Hrvatskim rukometnim klubom Borovo.
Projekt „Za jedno – ZAJEDNO“ ima za cilj povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život u lokalnoj zajednici kroz civilno-javno partnerstvo i međusektorsku suradnju unapređenjem kapaciteta na razini partnerstva te osiguranjem društvenih sadržaja na dobrobit zajednice u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Projekt uključuje suradnju 11 OCD-a s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, grada Vukovara i Javne ustanove Sportski objekti Vukovar (JU SOV) kako bi se adaptirao, opremio prostor i uspostavio društveni centar u gradu Vukovaru te provedbom devet društvenih programa osnažili kapaciteti na razini partnerstva i na korist zajednice.
Glavne aktivnosti projekta su razvoj i provedba programa društvenog centra u zajednici u prostoru u javnom vlasništvu, temeljenih na potrebama građana, koji uključuju osnaživanje i osposobljavanje organizatora zajednice; koje se ostvaruju kroz 9 programa, odnosno Program kulturnih aktivnosti, Program poduzetništva, Program zaštite okoliša, Program volonterstva, Program zaštite i prevencije bolesti, Program obrazovanja i cjeloživotnog učenja, Program za informatičke tehnologije, Program za društveno korisno učenje, te Program sportskih aktivnosti koje provode stručnjaci predstavnici partnerskih institucija.
Projekt “Za jedno –Zajedno” financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 u okviru poziva „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice, te sufinancira iz Državnog proračuna na poziciji Ureda za udruge u iznosu od 1.988.842,53 HRK.