Grad Vukovar organizirao je tematski sastanak s predstavnicima donositelja odluka s područja grada gdje se razgovaralo o prijedlozima i idejama za izradu Mehanizma praćenja provedbe Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021-2024.

Definiranje odgovarajućeg načina praćenja svakako doprinosi lakšem vrednovanju postignuća i mjerenja utjecaja provedbe Programa na kvalitetu života mladih.

Sastanak je održan 15. prosinca u prostoru Gradske vijećnice, u okviru projekta “Programeri zajednice”, financiranog sredstvima EU kroz program Erasmus+, kojeg provodi PRONI Centar u partnerstvu s Mirovnom grupom mladih Dunav i Gradom Vukovarom.

Projekt se trenutno nalazi u završnoj fazi provedbe tijekom koje će se raditi i na izradi prijedloga Programa, a potom uputiti u daljnju proceduru u svrhu usvajanja na Gradskom vijeću.