Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (KLASA:372-03/18-01/9, URBROJ:2196/01-02-19-14 od 16. srpnja 2019. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih na ovaj Natječaj bilo je 1.
Broj prijava koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista prijava :

Evidencijski broj: 13. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara, oznaka prostora – P1, Ispunjava uvjete

Gore navedena prijava, koja je zadovoljila propisane uvjete, upućuje se na ocjenjivanje.