Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2020. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/19-01/7, URBROJ:2196/01-02-19-4 od 23. listopada 2019. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 16.

Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 15.

Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 15.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

5

Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO)

Aktivno u starosti

Ispunjava uvjete

6

Društvo multiple skleroze VSŽ

Koračajte zajedno s nama br. 2

Ispunjava uvjete

7

Udruga umirovljenika „Vukovar Novi“ Vukovar

Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost

Ispunjava uvjete

8

Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara

Aktivni, zadovoljni i sretni u mirovini

Ispunjava uvjete

9

Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar

Lakše do cilja 3

Ispunjava uvjete

10

Udruga „Paloma“ Vukovar

Nastavak rada vrtića za siromašne, invalidne i starije osobe

Ispunjava uvjete

11

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar

Golubica – Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim oštećenjem

Ispunjava uvjete

12

Udruga žena Vukovar

Osnaživanjem do bolje integracije

Ispunjava uvjete

13

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Igraonica

Ispunjava uvjete

14

Vukovarske iskrice -  udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama

Mi možemo sve!

Ispunjava uvjete

15

Konjički klub Dunavski raj

„Inkluzivni volonteri“

Ispunjava uvjete

17

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Osnaživanje i pomoć najosjetljivijim društvenim skupinama

Ispunjava uvjete

18

Udruga Lions klub Vukovar

Halo pomoć 2020.

Ispunjava uvjete

19

Europski dom Vukovar

Mladi ili stari, važno da smo zdravi

Ispunjava uvjete

20

Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar

Zdrava, sretna i u trećoj dobi!

Ispunjava uvjete

Lista programa/projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja - 1:

16

Centar za nerođeni život Betlehem Vukovar

Osnovno za najmanje

-  Izvorni i elektronički oblik Prijedloga nije istovjetan

-  Nije dostavljena kopija sa zadnje redovne i izborne skupštine

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.