Temeljem članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2019. godini, objavljenog 11. ožujka 2019. godine (KLASA:402-03/19-01/2, URBROJ:2196/01-02-19-3) s rokom podnošenja prijedloga do 01. prosinca 2019. ili do utroška sredstava.

Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 400.000,00 kuna, raspoređena u području:
- Razdjel R170, Glava R170.03, Program R170.03.01, Aktivnost R170.03.01.01. (Javne potrebe u sportu),

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Natječaja u 2019. godini isplatio je jednokratna financijska sredstva u iznosu 365.550,00 kn za sljedeće udruge:

1. Konjički klub "Dunavski raj" za projekt „Sportaši na krilima konja“, 30.000,00 kn,
2. Nogometna škola „Bubamara“ za projekt „Promocija sportskih aktivnosti kod mladih od 5-19 godina“, 30.000,00 kn,
3. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ za projekt Međunarodni dječji nogometni kup „Postira 2019.“ otok Brač i utakmica prijateljstva, 15.000,00 kn,
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice za projekt 2. memorijalni ultramaraton „Od velikog do malog Vukovara“, 3.000,00 kn,
5. Hrvatski veslački klub „Vukovar“ za projekt „Nabava kombi vozila“, 50.000,00 kn,
6. Košarkaški klub „Borovo“ za projekt „Završnica PH U9 djevojčice i dječaci, U11 dječaci i Otvoreno PH U12 dječaci“, 27.000,00 kn,
7. Hrvatski nogometni klub „Radnički“ za projekt „Promocija nogometa i zdravog načina života kod mladih“, 15.000,00 kn,
8. Lions klub Vukovar za projekt „4. vukovarski kros – Hrvatskoj na ponos“, 4.000,00 kn,
9. Društvo prijatelja Hajduka Vukovar za projekt Humanitarni malonogometni turnir, 2.000,00 kn,
10. Ženski rukometni klub „Vukovar“ za projekt „Razvoj ženskog rukometa“, 30.000,00 kn,
11. Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar za projekt „Natjecanje mlađih dobnih kategorija“, 50.000,00 kn,
12. Hrvatski rukometni klub „Borovo“ za projekt „Ljetni rukometni praznici 2019.“, 20.000,00 kn,
13. Hrvatski veslački klub „Vukovar“ za projekt „Promocija HVK Vukovar kroz međunarodne regate“, 13.000,00 kn,
14. Plivački klub „Vukovar“ za projekt „Prijateljski susreti sa Zadrom“, 11.000,00 kn,
15. Nogometni klub „Vuteks Sloga“ za projekt „Ulazak u viši rang natjecanja“, 30.000,00 kn,
16. Udruga mladih reakcija Vukovar za projekt „Turnir u malom nogometu“, 3.000,00 kn,
17. Športsko ribolovna udruga "Borovo naselje" za projekt „Ekološko – sportske radionice i kupovi“, 3.000,00 kn,
18. Vukovarski triatlon klub za projekt „Biciklistička vožnja/utrka“, 9.300,00 kn,
19. Boćarski klub "Dunav" Sotin za projekt „Kupovina kompleta boća“, 4.000,00 kn,
20. Nogometna škola "Bubamara" za projekt „Sport za mlade od 6 do 14 godina“, 8.000,00 kn,
21. Hrvatski nogometni klub "Radnički" za projekt „1. turnir limača povodom Dana nezavisnosti“, 3.000,00 kn,
22. Gimnastički klub "Vukovar" za projekt „Završnica Kupa Hrvatske u B i C programu“, 8.400,00 kn,
23. Powerlifting klub "Adamas" za projekt „Kup grada Zagreba“, 1.250,00 kn,
24. Udruga "Dječja alka Vučkovića" za projekt „Dječja alka“, 3.000,00 kn,
25. Hrvatski nogometni klub "Mitnica" za projekt „Memorijalna utakmica u sjećanje na 18. studeni 2019.“, 2.600,00 kn,

KLASA: 402-03/19-01/2
URBROJ: 2196/01-3-19-123
Vukovar, 03. prosinca 2019.PROČELNIK
Dražen Kobašević, mag. ing. stroj.