Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

JAVNI NATJEČAJ
Sufinanciranje EU projekata udruga u 2022. godini

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti aktivnosti za ugovorene projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo na temelju natječaja u okviru svih programa Europske unije u 2021./2022. godini, bez obzira jesu li nositelji projekta ili partneri u provedbi, a koji se provode tijekom 2022. godine.

DOKUMENTI:

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
  2. Tekst javnog natječaja
  3. Upute za prijavitelje i dokumentacija
  4. Obrazac opisa programa ili projekta
  5. Obrazac proračuna
  6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7. Obrazac opisnog i financijskog izvješća