Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2024. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose Osnaživanju civilnog društva
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge koje pridonose razvitku područja definiranih u čl. 4 Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17 https://www.vukovar.hr/images/stories/files/uon/sluzbeni_vjesnik/2017-11.pdf , str. 134)


DOKUMENTI :

  1. Odluka o načinu raspodjele sredstava
  2. Tekst javnog natječaja
  3. Upute za prijavitelje i dokumentacija
  4. Obrazac prijave aktivnosti s financijskim planom
  5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac za izvješće
  7. Obrazac propisanih uvjeta
  8. Obrazac za ocjenu kvalitete
  9. Obrazac ugovora
  10. Obrazac izjave o financiranim projektima