Sukladno potpisanim ugovorima (članak 5. ugovora) s udrugama iz područja kulture i tehničke kulture objavljujemo Izvještajni obrazac za redovna godišnja izvješća udruga iz područja kulture i tehničke kulture za 2016. godinu.

Navedena izvješća udruge su dužne dostaviti do 28. veljače 2017. godine Upravnom odjelu za kulturu i turizam.

OBRAZAC ZA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZA UDRUGE IZ PODRUČJA KULTURE I TEHNIČKE KULTURE 2016.