Poštovane/i predstavnice/i udruga,
kako bismo svima olakšali i pojednostavili dostavu godišnjih izvješća šaljemo vam nadopunu odnosno nove informacije vezano za izvješća za 2016. godinu.

Kao korisnici financiranja dužni ste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, na propisanim obrascima, do 28. veljače 2017. godine, dostaviti završno izvješće o provedbi projekta/programa na propisanim obrascima, dostaviti presliku ovjerenog i potpisanog PROR-POT obrasca (opisni i financijski dio odnosi se na program ili projekt u cjelini bez obzira na udio sufinanciranja od Grada Vukovara, a obrasci vam se nalaze u privitku ovog e-maila), novinske, radijske, televizijske i druge objave te eventualno druge informacije.

Možete primijetiti kako za 2016. godinu sad ne trebate dostaviti: preslike vjerodostojnih isprava (računi, ugovori i slični ovjereni, potpisani i vjerodostojni dokumenti), dostaviti dokaze o plaćanju svih troškova (preslika izvoda iz banke za bezgotovinsko plaćanje, odnosno isplatnice i blagajnička izvješća u slučaju gotovinskog plaćanja).

Iste ćete dostavljati po traženju Upravnog odjela za društvene djelatnosti ako vam se obratimo pisanim putem.

OBRAZAC ZA REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠĆA UDRUGA 2016


IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA