Ažuriran je Indikativni kalendar postupka Natječaja

Faze postupka

Datum

Objava Natječaja

2.studenog 2018.

Rok za podnošenje prijedloga

3.prosinca 2018.

Rok za slanje pitanja vezanih uz Natječaj

19. studenog 2018.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Natječaj

26. studenog 2018.

Rok za provjeru propisanih uvjeta Natječaja

13. prosinca 2018.

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja

20. prosinca2018.

Rok za procjenu programskih/projektnih prijedloga

28.siječnja 2019.

Rok za objavu nacrta prijedloga o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti Prijaviteljima

31. siječnja 2019.

Rok za ugovaranje

28.veljače 2019.