Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2017. godini, objavljenog 01. ožujka 2017. godine (KLASA:402-03/17-01/2, URBROJ:2196/01-02-17-3) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.