Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite (KLASA:372-03/18-01/7, URBROJ:2196/01-02-18-8 od 09. travnja 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.
Ukupno prijavljenih na ovaj Natječaj bilo je 1.
Broj prijava koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.
Lista prijava:
Evidencijski broj: 35. Udruga osoba s invaliditetom "VUKA" Vukovar, oznaka prostora – P10, Ispunjava uvjete
Gore navedena prijava, koja je zadovoljila propisane uvjete, upućuje se na ocjenjivanje.