Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini", imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/18-01/8, URBROJ:2196/01-02-18-3 od 07. studenog 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 5.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 4.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini"

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja