Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, objavljenog 05. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Javno izvješće o jednokratnim sredstvima 2018. – Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita