Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2019. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/18-01/6, URBROJ:2196/01-02-18-4 od 05. studenoga 2018. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 10.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 9.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 9.

evi.
broj
Naziv udruge Naziv programa/projekta
5 Pčelarska udruga "Vukovar 91" Edukacija članova pčelarske udruge "Vukovar 91"
7 Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara Obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti
8 Klub podvodnih aktivnosti "Vukovar" Roni-čisti-budi spreman
9 Društvo "Hrvatska žena" Vukovar Uredimo Gospin vrt
10 PRONI centar za socijalno podučavanje Info centar za mlade Vukovar
11 Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara "Obilježavanje značajnijih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao demokratske europske vrijednosti"
12 Udruga žena Vukovar Nove vještine za veće mogućnosti
13 Europski dom Vukovar Program rada EDVU-Doprinos razvoju lokalne zajednice
14 Mirovna grupa mladih Dunav VU HUB 2

Lista prijedloga projekata udruga koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi projekata koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga projekta.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog projekta ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.