Povjerenstvo za provedbu Natječaja (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:612-01/18-01/4, URBROJ:2196/01-02-18-4 od 5. studenoga 2018. godine) – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 26.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 8.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 18.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka
prijave
Naziv prijave Naziv prijavitelja
1 KAKO DO SUVENIRA UDRUGA SUVENIR VUKOVAR
2 ČUVARI VJEKOVNE MAĐARSKE BAŠTINE U GRADU VUKOVARU UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARA
4 GODIŠNJI PROGRAM RADA KUD-a SLOGA VUKOVAR ZA 2019. GODINU KULTURNO UMJETNIČMKO DRUŠTVO "SLOGA"
8 REDOVAN RAD I DJELOVANJE DJEČJEG ZBORA VUKOVARSKI GOLUBIĆI DJEČJI ZBOR "VUKOVARSKI GOLUBIĆI"
12 MANIFESTACIJA "DANI UKRAJINSKE KULTURE" UKRAJINSKO KULTURNO PROSVJETNO DRUŠTVO "IVAN FRANKO" VUKOVAR
19 "U PESMI JE SLOGA-U SLOZI JE SPAS" 1869. - 2019. VUKOVARSKO SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO "JAVOR"
23 PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI U PODRUČJU TRADICIJSKE KULTURE MLAĐIH PLESNIH FOLKLORNIH SEKCIJA, FOLKLORNOG ANSAMBLA, FOLKLORNOG PJEVAČKOG ZBORA, MLAĐE TAMBURAŠKE SEKCIJE I TAMBURAŠKOG ORKESTRA HKGD "DUNAV" VUKOVAR HRVATSKO KULTURNO GLAZBENO DRUŠTVO "DUNAV" VUKOVAR
25 ZBORNA GLAZBA KAO DIO HRVATSKE KULTURNE BAŠTINE DRUŠTVO "HRVATSKA ŽENA" VUKOVAR

 

Projekti koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihovog prijedloga projekta.
Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog projekta ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.