Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Poziv bilo je 45.
Broj projekata koji su zadovoljili opće formalne uvjete Poziva–34 .
Broj projekata koji nisu zadovoljili opće formalne uvjete Poziv–11 .

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu programa / projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu poziva, predsjedniku Izvršnog odbora, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja