Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljom Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2018. godinu, objavljenog 30. svibnja 2018. godine (KLASA:402-01/18-01/7, URBROJ:2196/01-02-18-3) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima...