Povjerenstvo za provedbu Natječaja (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:612-01/19-01/3, URBROJ:2196/01-02-19-5 od 26. veljače 2019. godine) – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 6.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

KAKO DO SUVENIRA 2019.

UDRUGA SUVENIR VUKOVAR

4.

CJELOKUPNO DJELOVANJE KUD-a MATIJA GUBEC SOTIN U 2019. GODINI

KUD "MATIJA GUBEC" SOTIN

6.

"ZLATNE POTKOVE" SMOTRA SVATOVSKIH ZAPREGA I SPORTSKI DIO ZAPREGA

KONJOGOJSKA UDRUGA "POTKOVA" VUKOVAR

Projekti koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihovog prijedloga projekta.
Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog projekta ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen