Na temelju članka 14., članka 15., članka 16. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija molimo sve sportske klubove i udruge koje su financirane iz Gradskog proračuna za 2015. godinu da najkasnije do 29. veljače 2016. godine elektronski ispune i pošalju Obrazac: PROR-POT objavljenom na linku: http://www.mfin.hr/adminmax/docs/PROR-POT98%20-.xls te u privitku dostaviti i kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT.

Napomena - udruge koje ne pošalju svoja izvješća neće biti financirane sve dok ne izvrše svoje obveze.