Razvojna agencija Vukovar d.o.o. potpisala je 02. veljače 2018.g. sporazum o korištenju prostora i opreme Laboratorija za ispitivanje obnovljivih izvora energije s Tehničkom školom Nikole Tesle.

Ovim Sporazumom se omogućuje provođenje praktične nastave, te radioničkih i laboratorijskih vježbi za 320 učenika koji će dolaziti podijeljenih u grupe. Oni će proći kompletnu obuku vezanu za instrumente i strojeve koji se mogu primijeniti u obnovljivim izvorima energije. U ovom nastavnom procesu sudjelovat će učenici Škole u okviru sljedećih nastavnih predmeta: Praktične osnove računalstva, Dijagnostika i održavanje računala, Baze podataka, Električne instalacije, Elektromotorni pogoni, Elektroenergetika, Elektronički sklopovi, Uvod u elektroniku-demonstracije, Automatsko vođenje procesa, Elektromotorni pogoni, Elektrotehnika i elektronika, Elektronika i upravljanje, Energetska elektronika.

Također, Razvojnoj agenciji Vukovar d.o.o. potpisivanjem sporazuma otvaraju se vrata za prijavu na razne natječaje financirane s razine nacionalnih i europskih sredstava s obzirom da je laboratorij sada stavljen u funkciju.