Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god. predviđena je izgradnja sustava javne odvodnje naselja Sotin. Sukladno tome, protekli tjedan započeli su radovi izgradnje kanalizacije u vrijednosti cca 11. 200.000, kn. Sredstva za ove radove, putem Ugovora o sufinanciranju osiguravaju Hrvatske vode te investitor Vodovod grada Vukovara. Ovim sredstvima predviđena je izgradnja cca 10 km gravitacijskih kanala, 1 km tlačnih cjevovoda te 5 crpnih stanica za odvodnju sanitarnih otpadnih voda. Izgradnjom kanalizacije u naselju Sotin omogućiti će se priključenje cca 300 domaćinstava na odvodnju. Predviđeni završetak radova je prosinac 2016. god.