Izgrađujući svoju digitalnu zbirku, Gradska knjižnica Vukovar je ususret obilježavanja Dana grada Vukovara, 3. svibnja 2019. godine odlučila predstaviti još jedno rijetko izdanje iz svoje Zavičajne zbirke. To je knjižica franjevca Placida Belavića „Sv. Bono mučenik". Riječ je o trećem izdanju, tiskanom u vukovarskoj tiskari „Novo doba" 1924. godine.

Placido Belavić (Karlovac, 1868. – Vukovar, 1857.) studirao je teologiju u Baji, a za svećenika je zaređen 1892. u Kalocsi. Bio je kapelan u Našicama, Iloku i Šarengradu, a od 1898. do 1912. bio je vjeroučitelj u vukovarskim školama. Od 1912. do 1924. boravio je kao dušobrižnik među hrvatskim iseljenicima u Sjedinjenim Američkim Državama. Po povratku je, do smrti, boravio u raznim samostanima (Našice, Subotica, Čakovec, Virovitica, Cernik, Slavonski Brod, Kloštar Ivanić, Vukovar).

Objavio je niz publikacija o prošlosti gradova i samostana u kojima je boravio. I danas su važne i dragocjene njegove knjižice „Povijest samostana i župe vukovarske" (1908. ; 1928.) i „Crtice iz prošlosti Vukovara (1927.).

U knjižici „Sv. Bono mučenik" Belavić je ukratko izložio život ovog kršćanskog sveca čiji se blagdan proslavlja 1. kolovoza te opisao povijesne okolnosti koje su dovele do prijenosa njegovih moći iz Rima u Vukovar 1753. godine. Dodao je i Molitvu sv. Boni te pjesmu o ovom svecu.

Digitalizirani oblik pogledajte na poveznici: https://gkvu.hr/category/digitalna-zbirka/sveti-bono-mucenik-placida-belavic/