Jedna od ključnih kompetencija važnih za cjeloživotno učenje, koju je prema Nacionalnom Kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potrebno poticati i razvijati od najranije dobi, je komunikacija na maternjem jeziku.

Pripremanjem poticajne sredine, kroz raznovrsne aktivnosti istaknuta je važnost njegovanja i očuvanja maternjeg jezika koji je dio kulturnog identiteta svakog naroda.

Zadaci koje smo postavili pripremajući djeci aktivnosti povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika bili su obogaćivanje iskustava djece tvorevinama narodne i umjetničke književnosti maternjeg jezika kroz priče, pjesme, bajke, basne, upoznavanje sa odabranim proznim i poetskim djelima i književnicima iz umjetničke i narodne književnosti srpskog jezika kao i podržavanje interesa za predčitalačke vještine.
Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o osobnomidentitetu, ali i vrlo važno za razvoj tolerancije prema drugima i drugačijima.