DV Vukovar II već nekoliko godina sudjeluje u međunarodnom projektu "Say hello to the world".Unutar ovog projekta djeca se međusobno povezuju putem video mreže.
Ove pedagoške godine, starija odgojna skupina "Mace", centralnog objekta "Radost", uključena je u projekt u kojem je za partnera dobila stariju odgojnu skupinu "Mudre sove", JPU "Naša radost" iz Herceg Novog, Crna Gora.


Ciljevi ovog projekta su upoznavanje međukulturalnih i drugih razlika, mogućnost upoznavanja s raznim kulturama, tradicijama i jezicima, povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava, razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih, promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture.


Kroz pet etapa projekta, skupina "Mace" obradit će sljedeće teme koje će predstaviti djeci vrtića/partnera:
"To sam ja", "Ja i moja obitelj", "Ja i moj vrtić", "Ja i moj grad", "Ja i moja država".
Na kraju projekta, svaki vrtić/škola sudionik dobija certifikat i častan naziv "Tolerantan vrtić".