{gallery}2015/09/10/03{/gallery} Održana je svečana dodjela uvjerenja o osposobljavanju turističkih interpretatora Muzeja vučedolske kulture. Ana Gale, ravnateljica Učilišta Studium, prof. Aleksandar Durman i Mirela Hutinec, ravateljica Muzeja Vučedoslke kulture polaznicima su uručili uvjerenja te im čestitali na novostečenom zvanju .
Učilište Studium je u suradnji s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske te Hrvatske turističke zajednice provelo osposobljavanje polaznika za poslove Turističkog interpretatora.
Program osposobljavanja za Turističkog interpretatora Muzeja vučedolske kulture je prvi takav program u RH. Cilj programa je osposobiti već licencirane turističke vodiče, apsolvente na društvenim fakultetima te osobe za završenim preddiplomskim i diplomskim studijima da na atraktivan, jednostavan, razumljiv i pamtljiv način predstave pojedine sadržaje neke turističke destinacije, kako bi metodom pričanja priča i snažnom interpretacijom oblikovali pozitivnu emociju i jedinstveni doživljaj.
Tijekom osposobljavanja polaznici su naučili sve o životu vučedolaca te o poznatim arheolozima koji su započeli arheološka istraživanja na samom lokalitetu. Sva ta znanja oni će Vam prenijeti u liku vučedolca/ke, prof. Durmana i arheologa Schmidta što ćete imati priliku vidjeti i doživjeti prilikom posjete Muzej Vučedolske Kulture, Arheološki Lokalitet Vučedol, Vukovar.
Ovaj je program svakako obogatio turističku ponudu grada Vukovara te je riječ o vrlo vrijednom projektu.