Gradski muzej Vukovar

U Gradskom muzeju Vukovar otvorena izložba Adoracija kadra Josipa Alebića.

Održan koncert ansambla AMADEUS TRIO.

OTVORENA IZLOŽBA „FOTOGRAFIJA KAO SUVREMENI MEDIJ

ODRŽAN KONCERT ANSAMBLA ZA RANU GLAZBU CANSO

OTVORENA IZLOŽBA PAPA FRANJO U IZRAELU

OTVORENJE IZLOŽBE A - 8202 GRAZ

UPALJENA III. ADVENTSKA SVIJEĆA

U GRADSKOM MUZEJU VUKOVAR OTVORENA IZLOŽBA AKAD. KIPARA MLADENA MIKULINA

Komorni ansambl HNK Osijek održao koncert U Dvorcu Eltz u Vukovaru

U GRADSKOM MUZEJU VUKOVAR OTVORENA IZLOŽBA STVARNIJE OD STVARNOSTI Zorana Homena