U gradskoj vijećnici Grada Vukovara predstavljen je projekt naziva Common – Razvoj poslovnog okruženja kroz obrazovanje radne snage u skladu s potrebama tržišta čiji je nositelj Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Partneri projekta su Učilište Studium iz Vukovara i Pokrajinski sekretorijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu iz Novog Sada.

Zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara, Ivana Mujkić ovom prigodom istaknula je kako Razvojna agencija Vukovar nastavlja nizati uspjehe pri apliciranju i odobrenju sredstava iz fondova Europske unije, a ovoga puta u pitanju je projekt odobren iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014.-2020.

„Projekt obuhvaća bitnu temu smanjenja problema emigracije i gubitka radne snage, a ovo je jedan od 3 projekta koja su odobrena iz istog programa. Razvojna agencija Vukovar prema podacima iz 2018. godine realizirala je projekte u vrijednosti 27 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna kuna išlo direktno u naš grad. Svojim radom tim Razvojne agencije doprinosi životu svih građana Vukovara, posebice poduzetničkom sektoru. Sredstva odobrena iz fondova dijelom odlaze i na plaće zaposlenika Razvojne agencije, što nam daje do znanja kako naša Razvojna agencija postala samoodrživa i vrlo uspješna" zaključila je zamjenica Mujkić te timu Razvojne agencije zaželjela puno uspjeha u daljnjem radu.

U osvrtu na 2018. godinu, Razvojna agencija Vukovar u sektoru poduzetništva prijavila je 33 projekta u vrijednosti 13 milijuna kuna, od čega je za sada ugovoreno 8, dok su ostali u postupku evaluacije. U sferi društvenog sektora prijavljeno je 20 projekata u vrijednosti 25 milijuna kuna, od čega je ugovoreno 7, a razvojni sektor broji 9 projekata u vrijednosti 43 milijuna kuna, od čega je 5 ugovoreno dok su ostali u postupku evaluacije.

„Projekt je već u provedbi, a ugovor je potpisan 1. svibnja 2019. godine. Projektom će se utjecati na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage na način da će se najprije raditi istraživanje tržišta, a poslodavci će imati izravnu priliku reći koja su to znanja i vještine koja im nedostaju. Na osnovi provedenog istraživanja Učilište Studium Vukovar razviti će obrazovne programe te ćemo na taj način obrazovati 40 nezaposlenih ljudi, koji će potom imati mogućnost kontakta s poslodavcima i pronalazak zaposlenja. Vrijeme trajanja projekta je 2 godine, a očekujemo velike pomake" istaknula je direktorica Razvojne agencije Vukovar, Vedrana Žilić.

Razvojna agencija Vukovar će na temelju rezultata provedenog istraživanja izraditi i platformu za razmjenu informacija o mogućnostima educiranja, potreba poslodavaca za znanjima i radnicima te međusobne komunikacije svih dionika u regiji. Ciljane skupine projekta su stalno nezaposlene osobe, kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim trenutnim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju potražnju tržišta.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA – programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.482.484,00 kuna, od čega 1.470.580,35 kuna ide Razvojnoj agenciji Vukovar dok dio tog iznosa namijenjen je plaćama djelatnika Razvojne agencije, čime se rasterećuje Proračun Grada Vukovara.

Cilj projekta je utjecanje na smanjenje problema emigracije i gubitka radne snage u regiji kroz rješavanje uočenog problema nedostatnih vještina i specifičnih znanja radnika, a temelji se na suradnji poslovnih subjekata, pružatelja edukacijskih usluga te zaposlenih i nezaposlenih osoba.