U radu današnje sjednice Predsjedništva Udruge gradova RH sudjelovao i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, istodobno i jedan od potpredsjednika Udruge.

Na dnevnom redu 6. sjednice raspravljena je i usvojena „Preporuka za izmjene i poboljšanje normativnog okvira lokalne samouprave“, raspravljano je o „Prijedlogu zakona o izborima tijela jedinica lokalne i područne samouprave“ i Prijedlog izmjena Financijskog plana za 2011. godinu, podneseno je izvješće o provedenim obukama članova gradskih vijeća i savjeta mladih, usvojen je i Prijedlog sporazuma o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji Energetskog instituta „Hrvoje Požar“ i Udruge gradova te Prijedlog zajedničkih aktivnosti Hrvatske mreže zdravih gradova i Udruge gradova.